...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައްޔާ
ނ.
ފުރާ ދުއްވާ ތަކެތީގެ ފަށަނާއި ގުޅިގެން.
މައްޗަށް ނަގައިފައިވާބައި، މަޑޫތަކުގެ ދެކޮޅު ގުޅިފައިހުންނާނީ ދެކޮޅުގެ ދެމައްޔަލާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ބޯވިއްދާ . އަންމަކޮޅޯތް . އޮޑިމަތީއޮޑި . މައިދަންޑާ . ފެންކެޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ