...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައްޔިތާ
ނ.
(1) މަރުވެފައިވާ މީހާ، (2) އިންސާނާގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑު.
(3) ގަބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިނެވުން . ކަހާ . ކަހާލުން . ކަށުނަމާދު . ކަށުކަމާކެމި . ކަށްވަޅު . ކަށްޑަނަ . ކަފަކަފުން . ކަފަލުން . ކަފުން . ކިބާފިލާ . އަށިގަނޑު . އަރިނެގުން . އަރިޔަށްނެގުން . އަތްދާނި . އޯލަކިޔެވުން . ވަޅުލުން . މަހާނަ . މާންފު . މޫނު ދުށުން . މޫނުއެޅުން . މޫނުދެކެންދިއުން . މޮހަޅަ . މޮހަޅަލުން . މޮހަޅަޖެހުން . ފަރުޟުހިނެވުން . ފަސްމަތީއޮތުން . ފަސްމުށްޖެހުން . ފަސްދާނުލުން . ފަސްތަންބަނުން . ފަސްގަނޑުދަށުލުން . ދަރިވަޅު . ދޮޅިއެއްސުން . ތަލަކުންފެންޖެހުން . ތަލްގީން . ލަޙުދުވަޅު . ސަންދޯކުއެޅުން . ސަންދޯއް . ސަންދޯއްހިފުން . ސުއްދާނު . ސުއްދާނުހިފުން . ސުއްދާނުބެލުން . ޙަނޫޠު . ޝައްޤުވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ