...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދަންއެޅުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ހިންމިތަކުގައި މަދަން އަޅައި ބެއްދުން.
(2) މަޖާޒު:
ބާރު ނާންނަ ޒަކަރެއް އިނގިލިން ކޮއްޕައި ފަރުޖަކަށް ވެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ