...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދަރާސީމަސް
ނ.
ފަޅުފަޅުން ވަރަށް މަދުން ފެންނަމަހެއް.
މީގެ ކުލައަކީ ފަނޑު ހުދު ކުލައެވެ.
ބޮލުގެ ކުލައަކީ ފިޔާތޮށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ކޮންމެ ދެ ހުޅުނބު ބަރިއެއްގެ ދޭތެރޭ ރީނދޫކުލައިގެ ހިމަރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ