...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދަރުސާ
ނ.
(1) ކިޔަވައިދޭތަން.
(2) ކަންކަން ދަސްކޮށްދޭ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަށިކޯޓު . ބުލެކުބޯޑު . ކާޑުމަސްބައި . ކިލާސް . އަށް . ޑެސްކު . ޓިއުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ