...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރި
ނ.
ލޭބޯ އުދުހޭ ކުޑަ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ހޮނޑުން އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންގެ ހަށިގަނޑުން ލޭދަމައި ލޭ ދޫކޮށް ހަދައެވެ.
މިއީ ބަލި ފަތުރާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަލަނި . ހާލިނެގުން . ހުރެ . ހުދުމަދިރި . ހެފުން . ހެލަނި . ހެލެނި . ހޮނޑު . ނުރަމަދިރި . ރޯނާމަދިރި . ބޫން . ކަހަމަދުރު . ކުރެދިފަނި . އޫފިޔަމަދިރި . އޮއިމަދިރި . އޮއްބުން . ވެއުހައު . ވެއުކުކުޅު . މަރިޔަންމަދުރެ . މަދިރަ . މަދިރިއަށްދުންޖެހުން . މަދިރިމުކައްބަ . މަދިރިފަނި . މަދިރިގެ . މަދިރިގެދެމުން . މަދިރިގެޖެހުން . މަދިރިގޮށި . މަދުރު . މަދުރުގެއާ . މަސާރީ . މަސާރީކުރުން . މެލޭރިޔާ . މެލޭރިޔާމަދިރި . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފެންމީރުފަނި . ދާފޮތި . ދުންޖެހުން . ގޮޅިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ