...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރިދުންދަނޑި
މިހަރާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ ޖަސްތުން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ޖަހައި، ކޮޅުގައި ރޯކޮށްލީމާ، ފަށަކާޖެހި ފަށެއް ހުލިވަމުން ދާނެއެވެ.
މިއީ އެއްޗެހި އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޭހެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ.
މީގައި ބާވަތެއްގެ ވަހެއްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ