...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރިގެގަނޑޮ
ޏ.
އިހުގައި އެނދާދިމާ މަތީގައި ސަނދުވާގެ ބަދަލުގައި ހުރުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މި އޮންނާނީ، ރުކުފަތިން ހަދައި ގޯނި ނުވަތަ ސާންތި ފަދަ އެއްޗެއް ޖަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ