...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދުކަށީވައި
ނ.
ރާއްޖެބަލީގެ ވައްތަރެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ގައިގެ ކަށިތަކުގައި ރިއްސާފައި ހުޅުހުޅު ދުޅަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުކައްޓޭވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ