...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދުމަދުން
ކއ.
(1) ހިސާބަކަށް.
(2) އެތިއެތިފޮދުން.
(3) އެތިއެތިކޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލުހާލުން . ނީރުން . ބައެއް . ބަދުރާމަހުކޮލި . ކުރެހިފާނަ . ވަކާވަކާޔަށް . ވައިހިޔަނިފަށް . މަދަމަދުން . ފަންސުރުމަސް . ފެނިދެނިވުން . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ