...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދޮ
ނ.
(ޏ..) މަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްޖެހިތަށި . ބަނޑުމެރިތަށި . ކުޅަނދު . އޮށްވަޅު . ވަވެލެގޮރެ . ވަވޮލެގޮރެ . މަދެށި . މަދެށިގެހެ . މަދޮށި . މަދޮޓި . މަދޮޓިގެހެ . މިސްގާލު . މެދެށި . ފެހިވާ . ފެހިވާނާ . ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ . ޖޯޑުބިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ