...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދޮށި
ނ.
(1) މަދޮށިގަހުގެ އޮށް، މިއީ ބޭހަށާއި އެއްޗެހި ކިރުމަށް ވަޒަނެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ، ރަތްކުލައިގެ އޮށެކެވެ.
(2) މަދޮށިގަހުގެ ލަކުޑި.
(3) މަދޮށިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށްވަޅު . ވަވެލެގޮރެ . ވަވޮލެގޮރެ . މަދެށި . މަދެށިގެހެ . މަދޮށި . މަދޮޓި . މަދޮޓިގެހެ . މެދެށި . ފެހިވާ . ފެހިވާނާ . ޖޯޑުބިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ