...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދޮށިގަސް
ނ.
ލަކުޑިމޮޅުގެހެއް.
މިގަހުގައި އަޅާތޮލީގައި ރަތްކުލައިގެ އޮށެއްހުރެއެވެ.
މިއޮށަކީ، ބައެއްއެއްޗެހި ކިރުމަށް ވަޒަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަދެށިގެހެ . މަދޮށި . މަދޮޓިގެހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ