...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތަރެސްމައު
ން ވެއްޓޭ މަލެއްނޫނެވެ.
މާ ހިކިގެން އެތައް ދުވަހެއް ވާނދެން ގަހުގައި އިނދެއެވެ.
ކަރުގަނޑު ބޮޑުވާނެއެވެ.
މީގެ ދެތިން ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއްބަރިޔަށް ފިޔަ ހުންނަމަލާއި.
އެއްބަރިޔަށްވުރެ ގިނަބަރިއަށް ފިޔަ ހުންނަ މާހުރެއެވެ.
މީގެ ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތަރެސްމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ