...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތަކު
ނ.
ފަސްގަނޑު ޖަހަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ދަނގަޑުން ތިލަ، ހަދައި ލަކުޑި ދަނޑިއެއްލާފައި އޮންނައެއްޗެކެެވެ.
މީގެ ތިލަ އޮންނާނީ ތިންއަރިއެށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހައްމަތަކެޑުން . ހަމަޖެއްސުން . ރާމަނާކުރުން . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ކާވެނި . ކާވެނިބެއްދުން . ކާވެނިކުރުން . ކާވެނިވުން . މިތައްމަގުން . ދިފާޢުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ