...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތާޖެހުން
ޓަކައި އެކަތިގަނޑު ބޯ ދަށަށް ލައްވައިގެން އަނެކަތިގަނޑުގެ ކޮޅު ހިއްލަންވީ އެއްޗެއްގެ ދަށަށް ލައްވައިގެން ހިއްލުން.
(2) ގަދަބާރަކާއެކު، ކައިރި ވެފައިވާ، ދެއެއްޗެއް ދުރުކުކުރުމަށްޓަކައި އެދޭތީގެ ދޭތެރެޔަށް އެއްޗެއްލައްވައި ދުރުކުރަން ހިފުން.
(3) މަތާއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ