...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިހެދުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ މަތީބައި ރޫޅައިލައިފައި އަލުން ހެދުން.
(2) މަޖާޒު:
ފެންނުވަރާ މޫނުދޮވެ ފުށްޖަހައި ރީތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ