...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން
"މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން" މ.
ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭއިރު ތިރިންމައްޗަށް ކިޔަވައި ނިޔާވީމާ ދެން ބަޤަރާ ސޫރަތުން ފެށިގެން ތިރީސްވަނަ ފޮތުގެ ނިޔަލަށް ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ