...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިންލުން
މ.
(1) މާގިނައިން ކެއުމުން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޭތަކެތިން އެތިކޮޅެއް އަނގަޔަށް އައުން، ނުވަތަ ވައިލެވުން.
(2) އެއްޗެއްކެކި އުތުރި އަރައިގެން ބަންޑުންވުން.
(3) ފުރާދުއްވާ އޮޑިފަހަރު ދަތުރުކޮށްފައިދާއިރު، އަނބުރާނުލާ ފަރުމާނު މަތިން ރިޔާގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޖުރައޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ