...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިބަނުން
މ.
ގުޅި އާ ރުނބާ ޔާ އަނގަ ބޮޑެތި ފުޅިފަދަތަކެތީގެ މަތީގައި ބަންދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮތިގަނޑެއްފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިފައި ރަނގަޅަށް އެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ