...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކަން
ނި ފަހަރުގެ އޮޑިގަނޑަށް ކިޔޭ ހިސާބުގައި، ވަށާ ކައިރީގައި، އެންމެ މައްޗަށް އިންދައިފައިހުންނަމަޑޫ.
ބައެއް އެއްޗެހީގައި ވަކަރު ފިޔަވައި ލަކުޑިން ނުވަތަ ދަގަނޑުން ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެހިންވެސް މަތިކަން ހުރެއެވެ.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ އޮޑިގަނޑުގެމަތީ ތުންފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުގަދަކަން . ނަރަވެލި . ކައިރިންއެޅުން . މަތިކަން . މަތިކަންޖެހުން . މަތިކަސް . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . ފަށްގަނޑު . ފަށްގަނޑުޖެހުން . ފަޑި . ފަޑިދަޓުފެލެޔާ . ފަޑިޔޭކާލަ . ފަޓާނޑާ . ފެންކެވުން . ފެންއެރުން . ފެލާފަޓާ . ދަގުހަރު . ދާވައިލުން . ދިޔައެރުން . ދޮޅިމަޑޫ . ތަލާޖެހުން . ތޮފި . ގެމެހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ