...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކަންފިޔަ
ނ.
(ސ.) ކުރަފަތް.
(ދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން ދެފަރާތުގެ މަތިކަނުގައި، ކިއްސަރުލާފައި ހުންނަ (ފަށްބުރި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ