...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކަރާބޭސް
ނ.
އެތެރެހަށީގެ ފާރަށާއި، އެކިއެކި ވަޔަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސްތަކެއް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކަރަންފޫ، ވަކިފޫ، ބަޒަބާޒު، ތަކޫވައް، ފޮނިތޮށި، ކައްބާބު، ހިކި އިނގުރު، ކާފޫރުތޮޅިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފީބަތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ