...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކިބަ
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ވައިމަތިފަރާތް.
(2) ދެކިބަޔަށް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ މަތީބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރެސް . އިހޭނެރުން . މަތިކުބަ . މަތިކުބާ . މަތިކެބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ