...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކުރުން
މ.
(1) ކަމެއް ޙަވާލުކުރުން.
(2) ކުރާނޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދާނޭ ތަނެއް ނުވަތަ ދައްކާނޭ ވާހަކައެއް ހޯދައި، އެކަމުގެ ވަގުތުޖެހެންވާއިރަށް ތައްޔާރު ކުރުން.
(3) މީހެއްގެ ބޮލުގައި އެމީހާ ނުކުރާކަމެއްގެ ތުހުމަތު އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާލުކުރުން . ހުރަހެޅުން . ބާރުކުރުން . ބުޅިމަތިކުރުން . ކުރިކުރުން . ފޫޅުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ