...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކެނޑުން
ްޗަށް ހުންނަބައިތުނބާ ހަމަކޮށްލުން.
(2) ކުރުނބާ އާއި ފަޅޯ ފަދަތަކެތީގެ މަތި ވަކިކޮށްލުން.
(3) ދަޅާއި ޑަބިޔަލާއި ފީފާ ފަދަތަކެތީގެ މަތި ވަކިކޮށްލުން.
(4) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެ ނިމިގެން ފޮނު ކިއްސަރު ހަމަވާހެން.
އޭގެ މަތީ ކައިރި ކޮށައިމަށައި އެއްވަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ