...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިކޮޅު
ނ.
މަތިފުށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަލަމިދިވުން . ވެޑުވުން . މަތިފުށް . މަތިފުށް ހޯދުން . މަތިފުށް ބެލުން . މަތިފުށް ކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ