...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިއަންދާފިހުން
މ.
މަސްފަތަފޮޅި އާއި ބޯކިބަލާއި.
ބަނބުކެޔޮ ފަދަ ތަކެތިފިހާއިރު އެފިހާ އެއްޗެއްގެ ދަށަށް އަލިފާންލުމާއިއެކު އޭގެ މަތީގައި ޖަސްތު ގަނޑެއް ފަދައެއްޗެއް ބާއްވައި އޭގެ މަތީގައި އަލިފާން ރޯކޮށްގެން އެއެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ފިހެވެންދެން އެންދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ