...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިއެނގަ
ނ.
(ގ.) ހަތަރެސްކަން ރިޔާނަގާ އެއްޗެހީގެ އަރަލުގެ ދެކޮޅުގައި ބައްދައިފައި ހުންނަ ދެވަލުގެ ތެރޭން ވައިމަތިފަރާތުގެވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިއެނގާ . މަތީއެނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ