...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިއެޅުން
މ.
(1) ސަންދޯކުގެ މަތިގަނޑު ބޭއްވުން.
(2) ރޭނުމުގައި ހަމަފަށްއެޅުން.
(3) ކިހާކުގެ ތާފަތްގަނޑު ދުއްވާލާފައި ކިހައް ހުންނަ ހިސާބަށްމެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައިމަތިލުން . ތަންމަތިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ