...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިވަރު
ނ.
(1) ދިވެހިރުކުގައި ގަންނަ އެއްޗެހި.
(2) ގަސްގަހާ ގެހީގައި އެއްވަރިއަކަށް އަޅާ އެއްޗެހި.
މިހެން (ކިޔައެވެ.) (3) (ޏ.ސ.) ރުކުގައި ގަންނަ ކޮންމެ އިހަލެއްގެ މަތީގައި އޮންނަ އިހާ.
(4) (ޏ..) ފުރަވެރިއިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްކޮޅު . މަތިވަރުދިއުން . މަތިވަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ