...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިވައް
ފަތްތައް ފުޅާކޮ ބޮޑެތިކޮށް ވެޔޮގަނޑުގެ ތަޑުހުއިކޮށް ވާތަށް އެނބުރިފައި ފެހިކުލައިގައެވެ.
ވަށްކޮށެވެ.
ތަނޑުވަޅަށް އަޑިވެލައިފައެވެ.
މި ނުކުންނާނީ ވެލުގެ މަތީބައިން ފަތްވަޅުންނެވެ.
މިއީ ވަކި މޫސުމަކަށް ފަޅައިގެން ހެދޭ ތަރުކާރީއެކެވެ.
(2) އައްސިދަ ކައްޑަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކު . ކުރުކުރު . ކުރޮޅިމަތިވައް . އައްސިދަކައްޓަލަ . މަތިވަކުއަޑި . މަތިވައްކައްޓަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ