...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިވަޑާންގަނޑު
ނ.
ތަންތަން ހިޔާކުރާން މަތީގައި ހަދާ އޮނިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބެރި . ބެރި . ބޭރެ ހެރަހަ . ކަނި . ކޮނޑުކެނޑުން . އަރިވަކަރު . މެއްލަ . ގިއުގަނޑު . ގިޔުގަނޑު . ގެވަޑާންގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ