...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިވެރި
ނއ.
(1) ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާ.
(2) ނ.
އަރިއަތޮޅުގެ ރަށެއްގެނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ރަނިކަނބާ . ބޮޑާވުން . ކުރި . ކުރިއަށްދިޔުން . އަރަހުށި . އަގުހުރުން . އިއްޒަތް . އުއްތަރައާނާންދަ . އުއްތަމަ . މަހާ . މަތީދަރަޖަ . މަޤާމްފުޅު . މާތް . މާތްކަން . މާތްވުން . މުޤައްދަސް . މޭވާ . މޮޅު . މޮޅުވުން . ފުރަމާނަ . ތަކުބީރު . ގަދަރުވެރިން . ގަދަކީރިތިވަންތަ . ޙުރުމަތް . ޝަރަފު . ޝަރަފުވެރިކަން . ޝަރަފުވެރިވުން . ޝަރަފުލިބުން . ޢިއްޒަތްތެރި . ޤައުމީބަޠަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ