...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިމަޅު
ނ.
(1) ކުނބުކަފިން ދިރުނބާ ކޮޅަށް ހުންނަމަޅު.
(2) މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ބޮޑުމަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިމަޅޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ