...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިމައްޗަށް
ކއ.
(1) އެކަތިމައްޗަށް އަނެކަތި.
(2) އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކަމެއް.
(3) ފަށްފަށަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރި . ވައިބުޑު . ފަށްފަށްކުރުން . ފުހަޑުއްދީއްތަ . ފުނިއެރުވުން . ފުނިޖެހުން . ފުންޏަކަށްޖެހުން . ފޮތިމަތީފޮތިއެޅުން . ދަޅުވެއްޓުން . ތަކުރާރު . ތަކުރާރުކުރުން . ތަކުރާރުވުން . ސަނގަލާ . ސަނގަލާޖެހުން . ސަނގަލާޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ