...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިމަސް
ނ.
މަތީ ތުންފަތާ ނޭފަތާ ދެމެދުގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖާމު . ބިސަންމަ . މަތުމަހަ . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ސައްބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ