...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިފަޑިމައްޗަށްއެރުން
މައްޗަށް އެރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރު އެކަމުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މީހަކު ކަމުގައި ބައިވެރިނުވެ ކުޅިބަލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުން.
(3) ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ އުޅެފައި އެކަމެއް ގޯސްވާގޮތްވުމުން އެކަމުގައި ނޫޅޭ މީހަކަށް ހެދިގެން ދުރުގައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ