...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިފުށް
ނ.
(1) ތިމާޔާ ހަމައިން ފެށިގެން މައްޗަށް ތިމާ ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅު .
(2) ނަސަބު.
(3) ނަސްލު.
(4) މަތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސަބު . ރަސްވަންހަ . ރާދަ . ބައްޕަފަރާތް . ކަލަމިދި . ކަލަމިދިވުން . ކިމެރު . މަތިކޮޅު . ދަރިކޮޅު . ގުރަނދަ . ޝާހީޢާއިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ