...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިފުށް ހޯދުން
މ.
(1) ތިމާޔާ ހަމައިން ފެށިގެން މައްޗަށް ތިމާ ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅު ހޯދުން.
(2) ނަސަބު ހޯދުން.
(3) ނަސްލު ހޯދުން.
(4) މަތިކޮޅު ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ