...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިގެ
ނ.
(1) އިހުގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ތާންލޯއިން ހަތަރުފުރާޅުލައި، ހިޔާކޮށްފައި ހުރި ދެބުރި ޢިމާރާތެއް.
މިއީ ކީރިތި މަހާރަދުން ރަސްކަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގެވި އޮފީސް ޢިމާރާތެވެ.
(2) އެއްބުރި ގޭގޭގައި ހުރަސް ބެރިތަކުގެ މަތީގައި ފިލާއަޅައިފައި އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުގެ . އަތަރުގޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ