...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީބައިން
ނ.
(1) ގުޑީގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ބައިނުގެ މަތީފަށް.
(2) ރާރުކުގެ އެތްލަނބާފައި މަތީގައި ޖަހައިފައި އޮންނަ ރޯނުފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިވައް . މަތީނަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ