...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީބުރި
ނ.
(1) އެއްބުރިޔަށްވުރެ ގިނަބުރިޔަށް ހަދައިފައިހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ތިރީބުރިނޫން ދެންހުންނަބައި ބައި.
(2) އަންހެނުންގެ ހެދުމުގެ މަތީބައި.
މިއީ ދެބުރިގުޅުވާފައި ހުންނަ ހެދުމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ