...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީކައިރި
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މަތީ ކައިރިފަށް.
(2) ބޯވަޅުގެ އެންމެ މަތީ ކައިރީގައި ކަސަބުން ނުވަތަ ރޮދިންގަތާ ހަރުކޮށްފައި އޮންނައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮނގުހިކާ . ބިމުކަންތައް . މަތި . ފުށްކޮލި . ފެށިމަތި . ދަންބޮޑު . ތުންފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ