...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީކިބަ
ނ.
ދެކިބަޔަށް ހުންނަ ބައެއް އެއްޗެހީގެ މަތީބައި.
މިސާލު:
އުޑީގެ މަތީކިބަ.
ފާރޮށި ޖޯޑުގެ މަތީކިބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޑި . އުޑިއެޅުން . މަތީކިބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ