...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީފަރާތް
ނ.
ކަމެއްގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަޅު ލަނޑާ . ކޮކާބޮލި . އަރަނީދަ . އޮއިމަތި . އޮޑާވަޅު . ވަލުކަކުނި . މަތީތަލި . ފުއްގަހުގުރާ . ތަލަ . ޖަޒީރާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ