...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތީދަރަޖަ
ނ.
(1) ފެންވަރުމަތި.
(2) ލިބިފައިވާ މަތިވެރި ގަދަރު.
(3) މަތިވެރި ޢިއްޒަތް.
(4) މަތިވެރި މަޤާމު.
(5) މަތީވަޒީފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލްޕަކާ . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . މަތީފެންވަރު . ދަށުދަރަޖަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ