...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތުފުސް
ނ.
ލޮލުގައި ހެދޭ ފުހެއް.
މިފުސް އަރާފައި ގިނަދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ލޯހަލާކުވެއެވެ.
ރަނގަޅަށް ފަރުވާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ބައެއް ފަހަރަށް ލޯ އަނދިރިވާގޮތްވެސް މެދުވެރިވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ