...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަ
ނ.
ދުރުން ފެންނަ ރަށެއްގެ ގަސްކަރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިން . ރުއްކަރަ . ރޯލުމަލަން . ބަނޑުރުއްފަށް . ބަނަ . ބުންބާމަލަން . ބޭސްމަލަން . ބޯޅަކިންކިރިމާ . ކަބީލާ . ކަބީލާފުލުސް . ކަޅުވެން . ކޮޅުފައި . ކޯދު . އަނާމު . އެހި . އޯކިޑު . ވައުލާމިރިހި . ވާލު . ވިނަރެސް . ވެލިފެނުން . މަރިޔަންމާ . މައުމެލާމެލި . މަލަނެގުން . މަލަންރޯލު . މަލަންކަރަ . މަލަންޖެހުން . މަލަރީތިކުރުން . މަލަރުޖެހުން . މަލަބާރީކެޔޮ . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް ގަރަޑަމަލެވެ . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ . މަލައެކުލެވުން . މަލަމަތިއޮމާންކުރުން . މަލަދެއްކުން . މަލަގަސް . މަލިމަ . މާމެލާމެލި . މިލުން . މިޢުރާޖު . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . މުރުތައްދު . މުރުތައްދުވުން . މުދީށި . ފަނުފޫޖެހުން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފަސްވައްތަރުމައު . ފުލުސްކުރުން . ފޮނިކޮކާ . ފޮތިމަލަން . ދިމާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ