...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަރު
ނ.
(1) ދެއެއްޗެއް އެއްކޮށް ހަރުކުރާއިރު ޖެހުމަށް މަޢުދަނަކުން ހަދައިފައިއޮންނަ އެއްޗެއް.
(2) ގޮދަންފުށުން ހިލައިފައިހުންނަ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
(3) މަޖާޒު:
ވެރިއެއްގެކޯފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބީލާ . ކަބީލާފުލުސް . ވާލު . މަލަރުޖެހުން . މުދީށި . ފުލުސްކުރުން . ތަރަކުރުން . ތަރަވުން . ގެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ